נוזל מתנדף לתותחי עשן

נוזל מיוחד למכונת עשן תותחי עשן מתנדף מהר נועד לשימוש כאפקט CO2

מיכל 5 ליטר

SKU: חומר מתנדף לתותחי עשן Category: